رزرو نوبت

در حال بارگذاری ...

فرم ثبت درخواست خدمات

پکیج لیزر موی زائد مرکز لیزر راز

پکیج کاربردی

899/000 تومان
 • شامل کل دست
 • کل پا
 • زیر بغل
 • بیکینی
 • خط باسن
هر جلسه

پکیج اقتصادی

599/000 تومان
 • ساعد
 • ساق
 • زیر بغل
 • بیکینی
 • خط باسن
هر جلسه

پکیج استثنایی

299/000 تومان
 • زیر بغل
 • بیکینی
 • خط باسن
هر جلسه
This is a test site
Build with Digits